MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TOÁN 10 - năm học 2018-2019

Trắc nghiệm (10 điểm) 50 câu: 20-NB; 15-TH; 10-VDT; 5-VDC.

Tài liệu đính kèm: Tải về

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA hoc ky 1 k10 k11 2018.pdf

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TOÁN 10

Trắc nghiệm (10 điểm) 50 câu: 20-NB; 15-TH; 10-VDT; 5-VDC.

 

Stt

MỨC ĐỘ

MÔ TẢ

 1.  

NB

Tìm số tập con của tập hợp có n phần tử.

 1.  

NB

Tìm giao của hai tập hợp.

 1.  

NB

Tìm tập xác định của hàm đa thức.

 1.  

NB

Tìm tập xác định của hàm phân thức.

 1.  

NB

Tính biến thiên của hàm số bậc nhất.

 1.  

NB

Tính biến thiên của hàm số bậc hai.

 1.  

NB

Tìm đỉnh của parabol.

 1.  

TH

Tìm nghiệm của phương trình chứa căn thức.

 1.  

TH

Tìm nghiệm của phương trình chứa biến ở mẫu.

 1.  

TH

Tìm nghiệm của phương trình chứa biến trong căn bậc hai.

 1.  

VDT

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

 1.  

VDT

Tìm m để phương trình bậc hai có nghiệm thoả hệ thức cho trước.

 1.  

TH

Tìm tập xác định của phương trình có chứa ẩn ở mẫu và trong căn.

 1.  

NB

Tìm trục đối xứng của parabol.

 1.  

TH

Tìm tổng các véctơ trong hình bình hành.

 1.  

NB

Tìm tổng các véctơ trong hình bình hành.

 1.  

NB

Tìm tổng các véctơ trong tam giác.

 1.  

NB

Tìm toạ độ trung điểm.

 1.  

NB

Tìm toạ độ véctơ.

 1.  

NB

Tìm toạ độ trọng tâm tam giác.

 1.  

TH

Tìm D để ABCD là hình bình hành.

 1.  

TH

Tìm tích của hai véctơ.

 1.  

TH

Tìm giao của hai tập hợp cho dưới dạng tính chất đặc trưng.

 1.  

TH

Tập con và tập bằng nhau.

 1.  

TH

Tìm tập xác định của hàm số có mẫu là đa thức bậc hai.

 1.  

VDC

Tìm tập xác định của hàm số có chức biến trong căn.

 1.  

VDT

Tìm giao điểm của đường thẳng và parabol.

 1.  

TH

Tìm tổng của các véctơ cho trước.

 1.  

NB

Tính độ dài tổng véctơ trong tam giác vuông.

 1.  

VDC

Tìm tập xác định của hàm số chứa nhiều dấu căn thức.

 1.  

NB

Xác định đồ thị của hàm số bậc hai.

 1.  

TH

Xác định bảng biến thiên của hàm số bậc hai.

 1.  

VDT

Xác định hàm số bậc hai qua hai điểm cho trước.

 1.  

VDT

Xác định hàm số bậc hai có đỉnh và qua một điểm cho trước.

 1.  

VDT

Tìm nghiệm của phương trình quy về bậc hai có chứa căn thức.

 1.  

VDT

Tìm m để phương trình bậc hai có 2 nghiệm phân biệt.

 1.  

NB

Xác định mệnh đề.

 1.  

VDT

Tìm giao của hai đoạn.

 1.  

NB

Tìm tập xác định của hàm số chức căn thức (bậc nhất).

 1.  

NB

Tìm tập xác định của hàm số chứa ẩn ở mẫu.

 1.  

NB

Tìm nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

 1.  

TH

Tìm số nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

 1.  

NB

Tìm nghiệm của hệ ba phương trình bậc nhất ba ẩn.

 1.  

VDT

Xác định đẳng thức véctơ trong hình bình hành tâm O.

 1.  

VDT

Xác định đẳng thức véctơ trong tam giác.

 1.  

TH

Tính chất của tích hai véctơ.

 1.  

TH

Tìm đỉnh của tam giác khi biết hai đỉnh và trọng tâm.

 1.  

VDC

Tìm m để ba điểm thẳng hàng.

 1.  

VDC

Tìm m để phương trình bậc hai chứa m có 2 nghiệm thoả hệ thức cho trước.

 1.  

VDC

Tìm m, n để véctơ biểu thị tuyến tính qua hai véctơ cho trước.

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 24
Hôm qua : 33
Tháng 01 : 1.545
Năm 2021 : 1.545