Sáng Tác: Phạm Như Ý - Trần Đại PhongCa sĩ: Thùy Vân